Fajr 04:33 | Shuruq 06:10 | Dhuhr 12:19 | Asr 15:31 | Maghrib 18:25 | Ishaa 19:57 (Mere...)

Metodik...

  • Frivillige bidrag - den eneste måde at genvinde sit selvværd for enhver muslimsk individ som oplever marginaliseringen i det Vestlige samfund. Dette bidrag vil påskynde medlemmerne af det muslimske fællesskab til at vedligeholde og tjene deres institutioner, i modsat fald: "Hvad kommer nemt, går nemt".
  • Racistiske barrierer - en af de væsentligste og mest destruktive forhindringer, som skal overvindes ved at påskynde broderskab i Samfundet.
  • Kvindernes rolle - Vi lægger stærkt vægt på at kvinderne kan være i en opmuntrende atmosfære hvor de kan tage initiativ og har masse aktiviteter.
  • Shura - Det Islamiske Trossamfund skal være en paraply for aktivister og bevidste muslimer. Dette vil skabe en sund atmosfære af tillid og respekt, husende positiv grundlag for studier og planlægning.
  • Koordination - med enhver tillidsværdig person eller organisation som deler samme humanitære værdisæt stemmende overens med islamisk regelsæt.
  • Konstant udvikling - støttende ethvert initiativ fra kreative individer til nye aktiviteter. Særligt for ambitiøse Muslimer, der er interesseret i fortsat udvikling.
  • Økonomisk selvstændighed - grundlæggende kommer revenuet fra månedlige indbetalinger fra bidragsydere. Andre donationer som Zakat og Awkaf tages også imod. Midlerne allokeres i projekter til investering i opretholdelse af selvstændigheden.