Fajr 03:54 | Shuruq 05:29 | Dhuhr 13:20 | Asr 17:24 | Maghrib 21:01 | Ishaa 22:32 (Mere...)

Status på vores 9 mio. kroners indsamling til udvidelse af moskéen

kr. 9.000.000
donation thermometer
donation thermometer
kr. 8.365.632
donation thermometer
93%
Opdateret
8-7-2022

Ramadanen skal trække spor året rundt

Skrevet af Bettina Meisner den .

Det er måneden, hvor Allah hver nat redder den, som af hjertet beder herom, fra ildens straf, skriver talskvinde for Islamisk Trossamfund Bettina Meisner


 Så er den her igen, det muslimske års mest spirituelle, fredfyldte og givtige måned, Ramadan. Ramadanen er for muslimer som en kær gæst der kommer på besøg en gang om året. 
 Vi venter, forventningsfuldt, i håbet om at vi igen i år lever længe nok til endnu engang at opleve den og beder til, at Skaberen accepterer de anstrengelser, vi lægger i den længe efter den slutter. Ja, man kan sige at fasten angiveligt ”savner os” idet den falder 10 dage tidligere for hvert år.

 Allah den Almægtige siger, at af alle gerninger er fasten noget, vi muslimer gør for Hans skyld.

 Ramadanen er en statusmåned
 Hvad bruges måneden til, hvis vi ser bort fra, at vi afstår fra mad, drikke og seksuelt samvær i dagstimerne?
 Ramadan kan beskrives som en statusmåned, hvor den enkelte deltager har en chance for at gøre op med dårlige vaner og tillægge sig nogle bedre og mere gavnlige, og frem for alt knytte stærke bånd mellem selvet og Gud.

 Det tilrådes, at man planlægger og sætter sig mål for sin tilbedelse og hengivelse i måneden. Man kan så at sige udvælge fokusområder for ens personlige vækst, det være sig fysiske, praktiske som åndelige, idet Ramadan hurtigt er ovre og det både er synd og skam hvis man glemmer noget væsentligt.

 Ved Eid (fest ved ramadanens afslutning) er det god skik at efterleve ens ”ramadan-fortsæt” frem til næste år. På den måde trækker man spor af Ramadanen med sig året rundt.

 Gode gerninger belønnes flerdobbelt i fasten
 Gode gerningers belønning mangedobles af Allah i fasten og det er noget, vi konkret mærker i dette liv og ultimativt også i det næste. Af den grund udnyttes fasten ekstraordinært meget til bøn i forskellige former, fordybelse i Koranen, til almisse og alskens gode gerninger.

 Er mad da bandlyst? Nej, Skaberen har sagt, at en troende har to fornøjelser ved faste; den ene når fasten brydes ved solnedgang, den anden, når man møder Allah i det hinsides. Så Ramadan er altså også lækker mad, som mange familier gør ekstra meget ud af. Og lad det være sagt med det samme! Supermarkedet kan være en prøvelse, når man som fastende handler ind.

 LÆS OGSÅ:For mig handler Ramadanen ikke om mad

 I fasten lukkes porten til helvedet og satan lænkes på hænder og fødder. Ligeledes åbnes Paradisets porte og Allah dekorerer så at sige den enkeltes plads i paradiset med vores indsats og ihærdighed. Det er måneden, hvor Allah hver nat redder den, som af hjertet beder herom fra ildens straf. Allahs løfte bevirker, at vores fremtidige gode gerninger langt overskrider de dårlige.

 Ramadanen er årets højdepunkt
 Det muslimske år har som det danske år mange højdepunkter. Fredagen hvor der afholdes taler og bøn i moskeen er én af dem, den årlige pilgrimsrejse til Mekka et andet. Ramadan er unægtelig selve årets højdepunkt.
 Dens kerne findes i den sidste tredjedel, og kaldes skæbnens nat - natten hvorpå Koranen blev åbenbaret til vores profet Mohammed (fred være med ham).

 I denne garanteres det, at Allah hører den troendes bøn og her er det, den enkeltes fokusområder rigtig kan komme til sin plads, idet vi på denne nat gennem bøn kan påvirke skæbnen for det næste år.

 Alt i alt er Ramadan en fredfyldt og ypperlig spirituel rejse, hvori blandt andet barmhjertighed, tilgivelse indgår, og et sandfærdigt løfte om evigheden i paradiset er resultatet.


Af: Bettina Meisner Er Talskvinde For Islamisk Trossamfund / 15 August 2012 11:29 

Kilde: Det Islamiske Trossamfund i Danmark 

Når du besøger www.wakf.com bliver der lagt cookies på din computer, tablet eller mobiltelefon. Vi bruger cookies til webanalyse og statistik, så vi kan se, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. Formålet er løbende at kunne optimere, videreudvikle og forbedre hjemmesiden. Statistikken bliver udelukkende brugt til vores interne brug.