Fajr 03:18 | Shuruq 04:28 | Dhuhr 13:19 | Asr 17:46 | Maghrib 22:00 | Ishaa 23:06 (Mere...)

Status på vores 9 mio. kroners indsamling til udvidelse af moskéen

kr. 9.000.000
donation thermometer
donation thermometer
kr. 8.103.874
donation thermometer
90%
Opdateret
14-6-2022

Munida, DITs ungdomsafdeling

Skrevet af Bilal Assaad den .

Om Munida

Hvem er vi? Vi er en muslimsk ungdomsforening, bestående hovedsageligt af unge muslimer, som inspireret af den muslimske tro og de smukke værdier forener identiteter, bygger bro over kløfter og rækker ud til det omgivende samfund for at hjælpe til en bedre integration. Foreningens medlemmer består ligeligt af unge kvindelige og mandlige medlemmer.

Hvad er vores formål?
Vi ser det som vores vigtigste opgave at vejlede og motivere unge muslimer i Danmark til at blive velfungerende borgere, som deltager aktivt i det danske samfund, men som samtidig har en sand islamisk forståelse. Vi søger derfor flere hovedmål. At kende sin Gud og have indsigt i formålet med livet, at tilegne sig grundlæggende islamisk viden, at efterleve den høje moralske standard, man som muslim er forpligtet til, og at indgå i det danske samfund som afbalancerede rollemodeller, der aktivt bidrager til samfundets bedste.
En muslim med en grundlæggende islamisk forståelse vil udmønte sig i en person, som er i balance med sig selv og derfor vil være i stand til at klare de udfordringer, der hører med til at leve i et moderne samfund. Dette skyldes, at islam opfordrer til at tilstræbe efter viden og deltage aktivt i det samfund, man befinder sig i.
 
Hvordan når vi vores mål?
For at indfri disse ambitiøse mål, er det vigtigt at have et stærkt sammenhold medlemmerne imellem. Dette opnås ved ugentlige sammentræf i forbindelse med sociale aktiviteter såsom foldbold, netcafé, sommerhusture og lignende arrangementer. Derudover tilbyder Munida forskellige undervisningsforløb i islam og muslimske samfundsforhold, tilrettelagt alt efter medlemmernes behov og ønsker.
 
Hvor kommer vi fra?
I Munida lægger vi vægt på at have et stærkt fællesskab medlemmerne imellem. Vi er åbne over for alle uanset etnisk herkomst. Herved prøver vi at leve op til islams smukke universelle budskab. Dette budskab afspejler sig også i Munidas medlemsskare, som består af personer, der har deres oprindelse fra vidt forskellige lande og vidt forskellige kontinenter.
Læs mere om Munida på www.munida.dk
Når du besøger www.wakf.com bliver der lagt cookies på din computer, tablet eller mobiltelefon. Vi bruger cookies til webanalyse og statistik, så vi kan se, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. Formålet er løbende at kunne optimere, videreudvikle og forbedre hjemmesiden. Statistikken bliver udelukkende brugt til vores interne brug.