📢Pressemeddelelse

Dansk Muslimsk Union bifalder ny lov mod forhånelse af Koranen og andre religiøse genstande

Fredag d. 25.08.2023

Regeringen har annonceret en ny lov med titlen “Forbud mod utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund.” Dansk Muslimsk Union (DMU) udtrykker sin støtte til loven, og betragter den som en vigtig udvikling i at forbyde hĂĄnen af religiøse tekster i offentligt rum.

Vi værdsætter, at regeringen har taget skridt til at beskytte religiøse genstande med stor betydning for trossamfund. Det er et skridt i den rigtige retning for at fremme værdighed og respekt i offentligheden, i særdeleshed for Koranen. Vi ser frem til, at de eksempler på hændelser, der kan betragtes som forbudte i henhold til lovens formulering, bliver klart defineret og tilstrækkeligt beskrevet.

DMU har aktivt deltaget i dialogen om denne lov og afholdt et møde med repræsentanter fra Justitsministeriet og Udenrigsministeriet den 18. august, hvor vi understregede vigtigheden af, at loven ikke kun gælder på ambassadeområder, men også i det offentlige rum og dets omgivelser. Udover det understregede vi vigtigheden af, at indgrebet ikke begrænser sig til afbrænding, samt at det bør gælde flere anerkendte trossamfund. Vi er glade for at se, at vores synspunkter er blevet hørt og taget i betragtning.

Vi betragter loven som et skridt i fornuftens retning, og ser frem til, at regeringen arbejder effektivt på at få loven vedtaget. Vi tror på, at denne lov vil bidrage til at styrke den religiøse og kulturelle bredde i vores samfund og fremme en atmosfære af værdighed og respekt.

Dansk Muslimsk Union
Info@dmunion.dk