Hvem er Det Islamiske Trossamfund?

Det Islamiske Trossamfund er et frivilligt fællesskab fra forskellige nationaliteter bosiddende i den skandinaviske region.

Dette fællesskab tilslutter sig de generelle retningslinier og koncepter for “Ahl-As-Sunnah wa al Jamaa” både ideologisk og i praksis.

Det er ikke tilknyttet eller kontrolleret af noget statsligt organ, eller nogen islamisk bevægelse noget steds. Ansvar og beslutninger tages i overensstemmelse med Shura (“Rådslagning”).

Vores mål…
Det Islamiske Trossamfunds mål er at etablere et muslimsk fællesskab med uafhængige institutioner, som besidder den fornødne kapacitet til at tilbyde de basale tjenester på tværs af Skandinavien. Dette fællesskab er i stand til at:

  • Implementere islamiske værdier indefra
  • Give praktisk demonstration af Islam som værende en attraktiv repræsentation for det europæiske samfund.

Metodik…
Frivillige bidrag – den eneste måde at genvinde sit selvværd for enhver muslimsk individ som oplever marginaliseringen i det Vestlige samfund. Dette bidrag vil påskynde medlemmerne af det muslimske fællesskab til at vedligeholde og tjene deres institutioner, i modsat fald: “Hvad kommer nemt, går nemt”.
Racistiske barrierer – en af de væsentligste og mest destruktive forhindringer, som skal overvindes ved at påskynde broderskab i Samfundet.
Kvindernes rolle – Vi lægger stærkt vægt på at kvinderne kan være i en opmuntrende atmosfære hvor de kan tage initiativ og har masse aktiviteter.
Shura – Det Islamiske Trossamfund skal være en paraply for aktivister og bevidste muslimer. Dette vil skabe en sund atmosfære af tillid og respekt, husende positiv grundlag for studier og planlægning.
Koordination – med enhver tillidsværdig person eller organisation som deler samme humanitære værdisæt stemmende overens med islamisk regelsæt.
Konstant udvikling – støttende ethvert initiativ fra kreative individer til nye aktiviteter. Særligt for ambitiøse Muslimer, der er interesseret i fortsat udvikling.
Økonomisk selvstændighed – grundlæggende kommer revenuet fra månedlige indbetalinger fra bidragsydere. Andre donationer som Zakat og Awkaf tages også imod. Midlerne allokeres i projekter til investering i opretholdelse af selvstændigheden.

Service områder…
(a) Opdragelse
(1) Idræt og underholdning for børn
(2) Lejrophold for børn og unge (piger og unge)
(3) Afholdelse af periodiske seminarer samt uddannelse og pædagogi for underviserer

(b) Medier & Information
(1) Oplæring af en gruppe specialister
(2) Oversættelse
(3) Opbygning af en fornuftig politik til at omgå anti-islamiske medier
(4) Bibliotek med materiale i europæiske sprog

(c) Social aspekt
(1) Promovering af den muslimske kvindes status gennem grundlæggende islamisk læredom
(2) Uddannelse af muslimske kvinder ved afholdelse af islamiske højtider og begivenheder

(d) Politisk aspekt
(1) Uddannelse i god politisk bevidsthed
(2) Forskning i metoder i arbejdet med politiske partier, stadig efterkommende islamiske pligter
(3) Udvise interesse i muslimske samfund og undgå skader og skadelige indvirkninger.

Medlemskab
De vestlige samfund opfordrer deres borgere til at være aktive og initiativrige i alle livets henseender. Resultatet heraf kan ses i det utrættelige arbejde i de utallige organisationer og foreninger, som er dannet af borgerne for borgerne.

Hvis vi kigger nøje i den islamiske kultur, kan vi se, at det islamiske budskab bygger på konkurrence i at udføre det gode arbejde. Dette burde være det bærende element for ethvert arbejde, man beslutter sig at kaste sig over og bør tillige være en opfordring til det muslimske mindretal for at organisere sig.