Amanah rådgivningscenter

HVAD ER AMANAH?

Amanah er en telefonisk rådgivningslinje for unge muslimer i Danmark, hvor der tilbydes anonym rådgivning. Rådgivningslinjen er grundlagt og drevet af en gruppe frivillige og passionerede muslimer fra Muslimsk Ungdom i Danmark. Amanah Rådgivning er unik sammenlignet med andre anonyme rådgivningstilbud, da vi udover en fagkyndig tilgang, har særlig indsigt i og forståelse for unge muslimers problemer i Danmark.

VORES RÅDGIVERE

Hos Amanah kan du være sikker på at tale med en rådgiver, som forstår dig og som du kan tale åbent med uden at føle dig dømt eller forbigået. Vores rådgivere er nemlig selv unge muslimer og har erfaring med at have et ben i flere kulturer. De har forskellige baggrunde både uddannelsesmæssigt og kulturmæssigt. Hvad de har tilfælles er en stærk kærlighed og forståelse for det islamiske princip, om at hjælpe og udvise omsorg over for andre. Alle rådgivere hos Amanah har gennemgået et fagligt kursusforløb indenfor rådgivning, kommunikation, problematikker relateret til unge og ikke mindst de islamiske aspekter man evt. skal være opmærksom på ved rådgivning. Derudover er rådgiverne underlagt tavshedspligt. Det betyder, at du trygt kan dele de ting du har på hjertet.

VORES VÆRDIER

Amanah er en rådgivningslinje, der er drevet af inspiration fra profeten Muhammad fred være med ham, og bygger på islamiske kerneværdier som tillid, empati og tolerance.

Hos Amanah lytter, støtter og hjælper vi unge uanset kulturel og religiøs baggrund, og uanset hvad problemet omhandler. Dette er efter eksempel fra Profeten fred være med ham, som altid tog imod alle og enhver der kom til ham med åbne arme og et varmt hjerte.

Vores hovedformål er derfor at tilbyde unge muslimer et sted hvor man føler sig tryg og forstået når man henvender sig uden frygt for at blive dømt eller set ned på.

ER DU UNDER 18?

Hvis du er under 18 år er der dog visse alvorlige tilfælde hvor en rådgiver beder dig om nogle personlige oplysninger. Dette er hvis det vurderes at du er i livsfare eller at rådgiveren får at vide at du bliver udsat for noget alvorligt for eksempel vold eller overgreb. I dette tilfælde kan rådgiveren blive nødsaget til at fortage det der hedder en underretning til kommunen. Underretningspligten gælder nemlig vores frivillige i Amanah rådgivning, ligesom den gælder alle borgere i Danmark. I Lov om social service § 154 står der nemlig: “Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen”. Rådgiveren vil som udgangspunkt samarbejde med dig om hvorfor underretningen foretages og hvad der vil blive underrettet om. Hvis du ønsker at bevare din anonymitet imens du taler med os, skal du lade være med at fortælle den frivillige dit navn og andre personlige oplysninger, der kan gøre, at du ikke er anonym mere.

S P Ø R G S M Å L

”ER JEG 100% ANONYM NÅR JEG RINGER TIL AMANAH?”
Svar: Ja, du er altid anonym når du ringer til Amanah. Det betyder, at du ikke er forpligtet til at give personfølsomme oplysninger som eksempelvis dit navn, din adresse eller cpr nummer når du taler med en rådgiver. Du er også anonym selvom du ringer fra vist nummer.

”HAR RÅDGIVERNE TAVSHEDSPLIGT?”
Svar: Ja, alle rådgiverne er underlagt kravet om tavshedspligt. Det betyder, at det du taler med en rådgiver om er helt fortroligt, og at rådgiveren ikke må tale med andre om det som I har talt om.

”HVAD NU HVIS JEG GERNE VIL MØDES PERSONLIGT MED EN RÅDGIVER?”
Svar: Som udgangspunkt er vi en telefonisk rådgivningslinje, men der er nogle situationer som kan kræve et personligt møde. Hvis du mener, at der er behov for et personligt møde kan du til enhver tid spørge rådgiveren om dette er muligt hvorefter han/hun vil tage stilling til dette.

“KAN JEG RINGE TIL JER HVIS JEG HAR ET FIQH-RELATERET SPØRGSMÅL?”
Svar: Selvom rådgiverne har viden inden for fiqh har de ikke alle tilstrækkelig viden til at kunne udstede fatawa eller kunne udtale sig om alle fiqh spørgsmål. Vi har derfor indgået et samarbejde med en imam. Det betyder, at du godt kan ringe hvis du har et fiqh-relateret spørgsmål, men at du skal forvente en ventetid på et svar på minimum en uge, da spørgsmålet først skal vendes med imamen før rådgiveren kan give dig endeligt svar. I visse tilfælde kan det endda være nødvendigt med op til flere afklarende samtaler, både med dig og imamen. I sådan et tilfælde skal du og rådgiveren lave en nærmere aftale om hvordan I kommer i kontakt med hinanden igen.

”KAN JEG TALE ÅBENT OM ALT UDEN AT I DØMMER?”
Svar: Ja, et af vores stærkeste principper hos Amanah er, at vi ikke dømmer nogen, uanset hvad dit problem, situation eller baggrund er. Vi har tværtimod stor respekt for, at du har taget det store skridt at ringe ind og fortælle om din situation eller stille spørgsmål.

KONTAKT

Telefonnummer: 89 87 77 77

Telefontider: tirsdag til fredag, kl. 16.30 til 20.00

Pressekontakt: Journalister bedes rette skriftlig henvendelse til pressesekretariatet via. Det Islamiske Trossamfunds pressemail: presse@wakf.com